Jaunumi

KVALITĀTE
Jaunas tehnoloģijas un drošas metodes
PROFESIONALITĀTE
Apmācītu būvnieku un operatīvo darbinieku sadarbība
PRECIZITĀTE
Laika grafika plānošana un darbinieku atbildības paaugstināšana
INDIVIDUĀLS SERVISS
Ātra, izdevīga un pielāgota pakalpojuma izstrāde
PILNS PROJEKTU RELIZĀCIJAS CIKLS
Projektēšana un būvdarbu organizēšana
PIEREDZE
8 gadi ēku projektēšanā, būvniecībā un apsaimniekošanā